Creația lui Ned nu urmează traseul artiștilor ajunși la senectute. El nu simplifică, nu descarcă, nu esențializează. Dimpotrivă. Linia, compoziția, ansamblul și detaliul se complică din ce în ce. Prea-plinul sufletului încarcă pânza cu un dens păienjeniș de straturi succesive de culoare sub care realul sucombă descoperind privirii o țesătură contorsionată, un năucitor labirint de tușe în relief. Un abis de structuri și înțelesuri. Peisaje stranii, făpturi ciudate și animale fabuloase prind contur din magma păstoasă a unei genuni amenințătoare.

[…] Și de pretutindeni te pândesc, te fixează neliniștitor, te ard cu intensitatea privirii lor, imenși ochi exoftalmici. Ochi acuzători. Ochii cailor în galop sălbatic, ochii păsărilor măiestre cu penaj irizat în nepământene culori. Ochii țăranilor, întunecați de ancestrală suferință. Și, mai presus de toate și de tot, ne urmăresc ochii Mântuitorului crucificat. Întruchipare christică sfâșietoare, de o forță și expresivitate rar întâlnite, această lucrare dă întreaga măsură a creației unui artist profund, rănit de spectacolul umanității în delir.

                                                              Profesor Universitar si Cercetator Stiintific Manuela Cernat